12.4.14

Nu sparkar vi igång projekt...

Spoken Word - Högre Än Högst.
Vi ska läsa poesi.
Vi ska lära oss om genre poesi / spoken word / estradpoesi.
Vi ska lyssna till poesi.
Vi ska skriva poesi.
Vi har hemliga gästartister som ska besöka vårt klassrum och berätta om rap, spoken word, om ords betydelse när man skriver poesi och vad man kan tänka på när man står där på scenen.
Vår flyer...


Mire ger förslag på hur man kan gå tillväga när man skriver sitt spoken word.


Mire ger förslag på hur man kan högläsa och framföra sitt spoken word.


#HojtaOmNiHörOss!

Malin

5.4.14

Lärarnas Tidning nr.6

Ett reportage om vårt arbete med projekt #vitalarsomTED

HÄR - OM DU VILL LÄSA MEN INTE HAR TIDNINGEN

Malin

 

26.3.14

Talare på SETT2014

Molly, Mimmi och Gulliver i klass #8E talar om vårt flippade klassrum. HUR och VARFÖR vi använder sociala medier och mobiltelefoner för att kommunicera, synliggöra, dela, härma, förstå och utvecklas.
Hoppas vi ses där!

Malin

 

19.3.14

"Varje människa behöver veta vad hon slåss för"

Litteraturen får oss att tänka tankar vi aldrig tidigare har tänkt.


Twitter får oss att se 25 andra tänkta tankar om tanken man aldrig tidigare har tänkt.

 

 

13.3.14

Eleverna om varför vi läser...

...En man som heter Ove.

 

 

22.2.14

#visomkännerOve

Vi läser En man som heter Ove.

Eleverna twittrar sina tankar om Ove och deras förståelse för bokens innehåll.

Eleverna delar sina tankar med varandra i klassen genom sina tweets men samtidigt kommer eleverna i slang med omvärlden.

Eleverna får autentiska mottagare med autentiska, nyfikna frågor.

Eleverna får nya klasskamrater.

Eleverna väcker läslusten hos människor de aldrig mött.

Eleverna läser och delar sina läsupplevelser med andra långt utanför klassrummets fyra väggar.

Eleverna läser men de läser inte tyst. Eleverna läser men inte på egen hand.

Vi läser tillsammans och om det lästa ordar vi högt och gränslöst.

Malin

 

7.2.14

Allan, Wille och Molly..

...intervjuas om hur vi arbetar i ämne svenska och vad det leder till #9C

Det blir tydligt för mig när jag lyssnar till mina elever att vi har ett gemensamt språk och att mina elever kan tala om sitt skrivande, sin utveckling och det som sker under lektionstid.

Förmodligen är det så eftersom vi talar och tänker om vårt skrivande, vår utveckling och det som sker under lektionstid.

Malin

3.2.14

#talasomTED

Eleverna inspireras och får exempel att härma av ideer värda att sprida.
talasomTED.se ted.com
Eleverna klurar över och börjar bygga sin ide värd att sprida.
Eleverna omarbetar sin ide värd att sprida.
Eleverna ger varandra respons på sina ideer värda att sprida.
Eleverna övar sig på att föreläsa om sin ide värd att sprida.
Eleverna sprider sin ide värd att sprida.
Eleverna får gensvar från kända och okända mottagare på sin ide värd att sprida.
Elevernas ideer värda att sprida blir uppmärksammade av press.
Eleverna föreläser om sin ide värd att sprida.
Eleverna gör filmklipp av sin ide värd att sprida.

7.1.14

Petter och Ken...

...ger oss ord, budskap och spännande texter att analysera. #9C jämför rap-texterna Själen av en vän och Över nu, undersöker de många bottnar texterna är uppbyggda av och kopplar texterna till sina egna liv.

Petter och Ken ger oss nya ord, metaforer, liknelser och anaforer. De berör oss och ger oss innehåll att tänka och samtala om. De ger oss nya sätt att gestalta känslor på och de får oss att se på text ur nya perspektiv. Musik, rörlig bild och text samspelar och knyts samman. Likaså våra olika sinnen, alla förmågorna i kursplanen för ämne svenska samt den värdegrund vår skola vilar på.

Malin

 

28.12.13

Lektionsplanering...

...i bloggformat.

Arbetsområde

#värstadramat

Vilken scen! Spel för gallerierna! Sluta spela teater! Teaterapa!

Vi kommer att arbeta utifrån den övergripande frågan:

"Vilken episod / händelse i ditt liv skulle du vilja få gestaltad på Dramatens scen?"

Den övergripande frågan är plockad ur det musikaliska scenkonstverket The mental States of Sweden i regi av Mattias Andersson.

Grundbulten i arbetsområde #värstadramat är estetiskt berättande där ljud och text samspelar.

Vi ska få en glimt av hur det går till på Dramaten. Förberedelser. Kostym. Regi. Skådespelarna. Repliker.

Den "scen" vi väljer, ur våra liv som ska bli till teaterscen, börjar vi med att gestalta i berättande form - vi skriver en berättande text.

Vi kommer att läsa utvalda delar av Fröken Julie skriven av August Strindberg och utvalda delar av Invasion skriven av Jonas Hassen Khemiri.

Vi ska samtala om de manus vi har läst.

Vi ska undersöka, förstå och härma genre manus och klä oss i rollen som manusförfattare. Vi ska skriva manus.

Vi ska lyssna till radioteater och undersöka, förstå och härma hur skådespelarna dramatiserar utan att synas, utan en scen.

Vi ska spela in våra manus och dramatisera med hjälp av våra röster, musik och ljud. Vi ska skapa radioteater.

Vi ska lyssna till varandras radioteatrar.

#visomägerförmågor

Vi övar, utvecklar och förstår ALLA förmågorna i kursplanen för ämne svenska under arbetsområde #värstadramat

Förmågan att kommunicera i skrift - vi skriver berättelser vilka vi omarbetar för att sedan skriva om till manus.

Förmågan att kommunicera muntligt - vi samtalar om det vi har läst och vi blåser liv i våra manus genom att tillsammans med kamrater göra radioteatrar av våra manus.

Förmågan att ge och ta respons övar vi oss på både muntligt och skriftligt.

Förmågan att läsa, lyssna och se text för att sedan analysera den. När vi talar om text menar vi i vårt klassrum vidgad text - vi undersöker budskap, teman, språk och mycket mer i filmklipp, radioteatrar, bild och manus.

Förmågan att lyssna - till Malin, till klasskamrater, till sig själv.

Förmågan att vara källkritisk - vilka är författarna till de dramor vi läser? Vad vill författarna säga med sina manus? Budskap? På vilket sätt kan man märka att de draman vi läser är sprungna ur sin tid? Språket? Karaktärerna?

Förmågan att bry sig - om att ge järnet, om sina kamrater, om sitt arbete, om att lyssna, om att delta, om att utvecklas.

Förmågan att metareflektera - vad har jag lärt? vad är jag mest stolt över i mitt arbete? vilken förmåga ska jag öva mer på härnäst?

Malin

 

19.12.13

Lektiontips i jultider...

...twittra TWITTER-JULKORT.

Malin

17.12.13

Twitter i skolan...

...för autentiska mottagare. För att höras. Dela. Härma. Få feedback. Mina elever i dialog med varandra, med mig och med många andra lärare.
 

Malin

 

8.12.13

Eleverna blåser liv i sina texter...

..genom att högläsa dem. Jag sitter bredvid och lyssnar. Spelar in. När eleverna högläser sina ord, sina meningar lyfter texterna och jag hör...mer. Elevtexterna får ett djup, nya innebörder och börjar leva ett eget liv. #centralainnehålletljudbildtext

Arnold och Tim högläser sina önskelistor till Tomten skrivna med inspiration av Jonas Hassen Khemiris novell Önskelistan

Malin

3.12.13

En stressig och något hetsig dag...

...formulerad och fångad med några få ord i en Tweet av @leorazzak.
Jag ser en micronovell med röd tråd, specifika ord, ordlek, en stigande spänning och ett innehåll att relatera till. Jag blir lektionsinspirerad.
Malin
 

 

25.11.13

Och så här rullar vi...

...i mina klasser.

Malin

 

24.11.13

Metareflektion...

...i tweet-format. #9C

 

Malin

 

15.11.13

Vi lyssnar till Leo Razzaks sommarprat.

Det finns mycket i Razzaks prat att tänka om, ifrågassätta, problematisera och lära av. Och det gör vi. Dessutom vänder vi oss till honom. Inte enbart i de texter vilka vi skriver under lektion. Vi vänder oss till Razzak IRL.

Det kan vi för vi har en röst. Precis som Razzak.

Svar fick vi också. Från Razzak i egen hög person.
 

Det här med att utveckla språket och rösten i skolan.

Det här med att språket når fram och rösten hörs utanför skolan.

Det här med att få gensvar från mottagare ute i samhället.

Så viktigt.

Malin